2017 Election Summary Results

ICGI Officers (2017-2019)

Workgroup Chair Co-Chair
ICGI Overall John Yu Tianzhen Zhang
Breeding and Applied Genomics Jodi Scheffler Shuijin Zhu
Comparative Genomics and Bioinformatics Ibrokhim Abdurakhmonov Joshua Udall
Functional Genomics Guoli Song Shuangxia Jin
Germplasm & Genetic Stocks Xiongming Du Muhammad Tehseen Azhar
Structural Genomics Wangzhen Guo Peng Chee

 

ICGI Officers (2019-2021)

Workgroup Chair Co-Chair
ICGI Overall Tianzhen Zhang TBD
Breeding and Applied Genomics Shuijin Zhu TBD
Comparative Genomics and Bioinformatics Joshua Udall TBD
Functional Genomics Shuangxia Jin TBD
Germplasm & Genetic Stocks Muhammad Tehseen Azhar TBD
Structural Genomics Peng Chee TBD